займ срочно

Piden no Parlamento a expropiación da Torre e o Pazo de Guimarei na Estrada

0

Bisbarra, 10 de outubro do 2022 – O BNG levou ao Parlamento de Galicia unha petición para que sexan expropiados a Torre e o Pazo de Guimarei no concello da Estrada.

A iniciativa foi presentada pola deputada nacionalista Montse Prado. A voceira na Estrada, Susana Camba, explica que “o estado de abandono da Torre, que é un elemento catalogado como BIC pola Xunta de Galiza en 1994, e os reiterados incumprimentos por parte do propietario, así como o pasotismo do goberno municipal, levounos a presentar esta iniciativa para que a Xunta expropie a Torre e o Pazo de Guimarei”.

Montse Prado, explicou que a Xunta non pode permitir que un patrimonio deste valor, e declarado BIC, estea totalmente abandonado e en estado de ruína. Ten instrumentos para actuar e ten a obriga de facelo. En caso de non ser posíbel o acordo cos propietarios para a súa adquisición, a Lei 5/2016 no seu artigo 51 “faculta á Xunta de Galiza á expropiar elementos patrimoniais catalogados como BIC, cando se pon de manifesto o incumprimento do deber de conservación dos bens de interese cultural.

A deputada engade que “a lei citada tamén contempla a expropiación dos elementos anexos á Torre, isto é o Pazo do século XVII, así como outras estruturas pertences a este, apelando ao apartado 3 do citado artigo, que di que ‘Así mesmo, serán causa xustificativa de interese social para os efectos da expropiación as melloras nos accesos aos bens de interese cultural, a dignificación do seu contorno e, en xeral, a mellora das condicións para a súa valorización e función social.’”

A concelleira do BNG, Susana Camba, indicou tamén que rexistrará unha moción no concello para instar á Xunta a expropiar o Pazo e a Torre. “Entendemos que todos os grupos con representación teñen claro que a Torre de Guimarei, mais tamén o Pazo, non poden estar permanentemente nunha silveira, unha situación na que leva décadas, deteriorándose cada ano que pasa”, afirma. “Cremos tamén que ao propietario démoslle xa demasiado tempo para que tome tome medidas para consolidar e conservar o BIC que ten en propiedade”, engade a concelleira nacionalista, “así que é hora de que o concello pase á acción”.

“Sabemos que o concello por si mesmo non o pode facer”, explica a concelleira nacionalista, “non pode expropiar estes elementos patrimoniais, entre outras cousas por unha cuestión económica, mais si pode presionar á Xunta para que tome a iniciativa”. “Agardemos que todas as forzas políticas con representación no concello estean á altura do que o noso patrimonio necesita”, afirma.

Share.

Comments are closed.