Músicas na linde

Músicas na linde recolle as entrevistas a distintos artistas do panorama musical galego.