займ срочно

Apróbanse as novas paradas de bus sen unha solución definitiva ás queixas

0

Bisbarra, 11 de abril do 2023 – A Xunta de Galicia ven de publicar no DOG a aprobación do proxecto que dotará novas paradas de bus a distintos concellos da bisbarra.

No caso de Teo este proxecto motivou bastantes alegacións pola diminución de prazas de aparcamento que supoñía en núcleos como Cacheiras ou Pontevea. O documento aprobado afectará a Dodro, Padrón, Rois, Santiago de Compostela, Teo e Vedra.

As intervencións céntranse en actuar no ámbito das rutas de acceso á cidade de Santiago polo sur, nun total de oito estradas autonómicas (AC-241, AC-242, AC-301, AC-307, AC-453, AC-543, AC-841 e AC-960). 

O investimento previsto supera os 1,9 M€, tendo en conta o pagamento dos 52 predios necesarios para levar a cabo as intervencións. A superficie de expropiación definitiva é de 2.183,71 m2.  A publicación este luns no DOG recolle o acordo aprobado na reunión do Consello da Xunta do pasado 23 de marzo, no que tamén foi autorizado o trámite de información pública deste proxecto. As empresas interesadas poderán presentar as súas ofertas ata o vindeiro 27 deste mesmo mes de abril, co obxectivo de poder comezar os traballos no outono.

As actuacións aprobadas permitirán intervir na mellora  de 2 paradas en Dodro; 2 en Padrón; 7 en Rois; 8 en Santiago; 34 en Teo; e 10 en Vedra. O proxecto recolle as modificacións resultantes da exposición pública.

Modificouse o deseño nun total de 7 paradas para adaptalas mellor á contorna. En concreto, estas modificacións inclúen variacións nunha parada en Urdilde; outra en Pontevea; nas de Cacheiras-Gardería e Cacheiras; nunha parada en Fontenla Campos; noutra no cruce de Sarandón; e na que se corresponde con Trobe 2.

Ademais, elimináronse do proxecto tres paradas: unha en Pontevea, outra en Samil e a terceira en Rois, dado que para súa mellora resultaba necesaria unha excesiva afección. 

Estes cambios non evitaron as críticas no concello de Teo no que empresarios e veciños seguen solicitando melloras en distintos puntos. Ao mesmo tempo o concello traballa para crear unha zona de aparcamento en Cacheiras que solucione parte dos problemas xerados polas novas paradas.

Os traballos proxectados suporán o acondicionamento dos carrís para a parada do autobús, a mellora da accesibilidade e a pavimentación da contorna coa execución de sendas ou beirarrúas. Tamén se prevé a instalación de novas marquesiñas, ademais de actuacións complementarias de drenaxe, condución de servizos ou colocación de varandas para protexer aos usuarios aí onde poida haber desniveis.

Tamén se levará a cabo a mellora da accesibilidade para peóns, en xeral, e para persoas con mobilidade reducida, a través de medidas como a conexión das paradas cos itinerarios peonís, a execución de ramplas de acceso, información en braille ou pavimento podotáctil.

As actuacións incluirán medidas de seguridade, procedendo á eliminación de vexetación, á mellora da visibilidade e da iluminación ou á ampliación do espazo arredor das paradas.

Ademais, as intervencións proxectadas polo departamento de Infraestruturas da Xunta prevén o reforzo da información e da sinalización, colocando planos de situación e percorridos ou sinais indicativos das paradas.

Estes proxectos están financiados ao abeiro do Plan de recuperación, transformación e resiliencia da Unión Europea–Next Generation EU e enmárcase no Plan de infraestruturas da Xunta para unha mobilidade segura, verde e intelixente.

Share.

Comments are closed.